贺新郎(寿吕道山四十九岁)

  • 作者:梁明夫
  • 宋代
  • 2020-03-24
  • 20已阅读

贺新郎(寿吕道山四十九岁)原文:

万里天去。见浔阳江上,风引仙舟淮浦。到得玉阶方寸地,历历苍生辛苦。要尽活、江南一路。昼绣归来沾御渥,听邦人、箫鼓迎初度。龟与鹤,亦掀舞。
前身定是磻溪吕。笑当时、八十始卜,非熊非虎。试数行年逢革卦,革命正逢汤武。真千载、风云会遇。拟向庐山招五老,诣道山、同献蓬莱赋。仍剪菊,荐秋露。

贺新郎(寿吕道山四十九岁)拼音解读

wàn lǐ tiān qù 。jiàn xún yáng jiāng shàng ,fēng yǐn xiān zhōu huái pǔ 。dào dé yù jiē fāng cùn dì ,lì lì cāng shēng xīn kǔ 。yào jìn huó 、jiāng nán yī lù 。zhòu xiù guī lái zhān yù wò ,tīng bāng rén 、xiāo gǔ yíng chū dù 。guī yǔ hè ,yì xiān wǔ 。
qián shēn dìng shì bō xī lǚ 。xiào dāng shí 、bā shí shǐ bo ,fēi xióng fēi hǔ 。shì shù háng nián féng gé guà ,gé mìng zhèng féng tāng wǔ 。zhēn qiān zǎi 、fēng yún huì yù 。nǐ xiàng lú shān zhāo wǔ lǎo ,yì dào shān 、tóng xiàn péng lái fù 。réng jiǎn jú ,jiàn qiū lù 。

贺新郎(寿吕道山四十九岁) · 梁明夫作者介绍

贺新郎(寿吕道山四十九岁)原文,贺新郎(寿吕道山四十九岁)解释、译文、翻译,贺新郎(寿吕道山四十九岁)赏析,贺新郎(寿吕道山四十九岁)阅读答案,出自梁明夫的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/shi/58639.html