金陵故都最好,有朱楼迢递出处、原文、作者

  金陵故都最好,有朱楼迢递原文:

金陵故都最好,有朱楼迢递。嗟倦客、又此凭高,槛外已少佳致。更落尽梨花,飞尽杨花,春也成憔悴。问青山、三国英雄,六朝奇伟。
麦甸葵丘,荒台败垒。鹿豕衔枯荠。正朝打孤城,寂寞斜阳影里。听楼头、哀笳怨角,未把酒、愁心先醉。渐夜深,月满秦淮,烟笼寒水。
凄凄惨惨,冷冷清清,灯火渡头市。慨商女不知兴废。隔江犹唱庭花,余音亹亹。伤心千古,泪痕如洗。乌衣巷口青芜路,认依稀、王谢旧邻里。临春结绮。可怜红粉成灰,萧索白杨风起。
因思畴昔,铁索千寻,谩沈江底。挥羽扇、障西尘,便好角巾私第。清谈到底成何事。回首新亭,风景今如此。楚囚对泣何时已。叹人间、今古真儿戏。东风岁岁还来,吹入钟山,几重苍翠。

  金陵故都最好,有朱楼迢递拼音解读

jīn líng gù dōu zuì hǎo ,yǒu zhū lóu tiáo dì 。jiē juàn kè 、yòu cǐ píng gāo ,kǎn wài yǐ shǎo jiā zhì 。gèng luò jìn lí huā ,fēi jìn yáng huā ,chūn yě chéng qiáo cuì 。wèn qīng shān 、sān guó yīng xióng ,liù cháo qí wěi 。
mài diàn kuí qiū ,huāng tái bài lěi 。lù shǐ xián kū qí 。zhèng cháo dǎ gū chéng ,jì mò xié yáng yǐng lǐ 。tīng lóu tóu 、āi jiā yuàn jiǎo ,wèi bǎ jiǔ 、chóu xīn xiān zuì 。jiàn yè shēn ,yuè mǎn qín huái ,yān lóng hán shuǐ 。
qī qī cǎn cǎn ,lěng lěng qīng qīng ,dēng huǒ dù tóu shì 。kǎi shāng nǚ bú zhī xìng fèi 。gé jiāng yóu chàng tíng huā ,yú yīn wěi wěi 。shāng xīn qiān gǔ ,lèi hén rú xǐ 。wū yī xiàng kǒu qīng wú lù ,rèn yī xī 、wáng xiè jiù lín lǐ 。lín chūn jié qǐ 。kě lián hóng fěn chéng huī ,xiāo suǒ bái yáng fēng qǐ 。
yīn sī chóu xī ,tiě suǒ qiān xún ,màn shěn jiāng dǐ 。huī yǔ shàn 、zhàng xī chén ,biàn hǎo jiǎo jīn sī dì 。qīng tán dào dǐ chéng hé shì 。huí shǒu xīn tíng ,fēng jǐng jīn rú cǐ 。chǔ qiú duì qì hé shí yǐ 。tàn rén jiān 、jīn gǔ zhēn ér xì 。dōng fēng suì suì hái lái ,chuī rù zhōng shān ,jǐ zhòng cāng cuì 。

  金陵故都最好,有朱楼迢递 · 汪元量作者介绍

汪元量 汪元量(1241~1317年后)南宋末诗人、词人、宫廷琴师。字大有,号水云,亦自号水云子、楚狂、江南倦客,钱塘(今浙江杭州)人。琳第三子。度宗时以善琴供奉宫掖。恭宗德祐二年(1276)临安陷,随三宫入燕。尝谒文天祥于狱中。元世祖至元二十五年(1288)出家为道士,获南归,次年抵钱塘。后往来江西、湖北、四川等地,终老湖山。诗多纪国亡前后事,时人比之杜甫,有“诗史”…详情

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。顾家诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | https://www.lovefamilylife.info/juzi/7768.html